Focusrite Scarlett 4i4 3rd Gen Side

Focusrite Scarlett 4i4 3rd Gen Side

Focusrite Scarlett 4i4 3rd Gen è una interfaccia audio USB 4-in, 4-out Interfaccia audio USB 4-in, 4-out, Conversione digitale a 24bit e 192kHz.